เกี่ยวกับเรา - The Nature Balance Co.Ltd.

About us

บริษัท เดอะ เนเชอร์ บาลานซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยและพัฒนาสูตรอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติ
เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติทางปัญญาของประเทศไทย ซึ่งสูตรที่คิดค้น ขึ้นมานั้นทุกสูตรเราเน้นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถ ตอบโจทย์ผู้บริโภคใน เรื่องสุขภาพ (Healthy) คุณภาพ (Quality) และความปลอดภัย( Safety) เรามีความพร้อมของทีม R&D (Research and Development) ทั้งเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และทีมแพทย์ในการคิด ค้นสูตรที่ เห็นผลจริง และปลอดภัยโดยการผสมผสานทั้งองค์ความรู้ และความหลากหลายของนวัตกรรมอยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ หรือการทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการ (vitro test) ในสัตว์ทดลอง (vivo) หรือในมนุษย์(clinical research)
เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการคิดค้น และพัฒนาเพื่อช่วยให้เรา สามารถพัฒนาอาหารเสริมสูตรใหม่ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคพึงพอใจสูงสุดในด้าน ของประสิทธิภาพเรายังได้ร่วมมือกับพันธมิตรโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญใน การผลิตอาหารเสริม ตามสูตรที่ทาง The Nature Balance คิดค้นขึ้น โดยเราได้คัดเลือกโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ISO, GMP ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น เพราะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละโรงงานแตกต่างกัน

VISION

“เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุตสาหกรรม อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น”

MISSION

วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัย

คัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย จากทั่วโลกเพื่อให้ได้สารสกัด ที่ดีที่สุด

ผสานองค์ความรู้กับนักวิจัยในระดับโลก เพื่อคิดค้นสารสกัด กรรมวิธีการผลิต รวมถึงสูตรอาหารเสริมใหม่ๆ ที่สามารถออกฤทธิ์ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของนักวิจัยภายในองค์กร เพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพของคนไทย